http://urtynduu.mn/wp-content/uploads/2020/11/MUD2-1.png

Угсаатны уртын дуу

Монгол уртын дуу нь нэн эртний уг гарвалтай учир  Азийн өргөн уудам нутагт тархсан монгол угсаатны бүлэг бүрт олон төрөл зүйлээр хадгалагджээ.
Монгол үндэстний олон угсаатны бүлэг, түүнийг бүрдүүлэгч овог, аймгийн уртын дуу нь түүхэн хөгжлийнхөө явцад угсаа ястан бүрийн онцлогийг тусгасан арвин баялаг сантай, өргөн дэлгэр тархацтай, олон өвөрмөц хэв намбатай болон хөгжиж иржээ.

© 2019-2021. Монгол уртын дуу. Бүх эрх хамгаалагдсан. Энэ агуулгын бүтээлийн шүүмж судлалд эшлэх болон Зохиогчийн эрхийн тухай хуульд зөвшөөрөгдсөн арилжааны бус зорилгоор ашиглахаас бусад тохиолдолд, энэ сайтыг бүтээгч багийн бичгэн зөвшөөрөлгүйгээр бүхэлд нь болон хэсэгчлэн хуулбарлах, хувилан олшруулах, түгээх, нийтлэх, хэвлэх, нийтэд түгээх зэрэг цахим болон механик, бусад бүх арга хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно. Бичгэн зөвшөөрөл авахыг хүсвэл, contact@urtynduu.mn хаягаар уламжилна уу.

Scroll Up