http://urtynduu.mn/wp-content/uploads/2020/11/MUD2-1.png

ХЭНТИЙН НУРУУ, ОНОН БАЛЖИЙН САВ ДАГУУХ АЯЛГУУ, ДЭГ БАРИЛ

Хэнтийн нуруу, Онон, Балжийн сав газрын аялгуу, дэг барилаар бусад буриадын нэгэн адил ‘Сэтгэлийн дуун’, ‘Наран гарах зүгт’, ‘Заян наваан’, ‘Эрвэгэр цоохорхон’, ‘Өлгийн дуу’, ‘Алтаргана’ зэрэг жижиг хэлбэрийн уртын дуу хадгалагджээ.
Уг төрлийн аялгуу, дэг барил нь өдөр өдрөөр хумигдаж байгаа бөгөөд ижил төрлөөр нь сэлбэн сэргээхэд анхаарууштай билээ. Хэнтий чигийн буриад аялгуу нь дуучны хоолойн дунд чалхад уян зөөлөн бөгөөд боржигины эд эстэй төстэй төвөнх хоолойн хөнгөн боловч цөөн үет цохилго чимэглэлийг хадгалжээ. Дэг барилын хувьд гэгэлзүүлэх болон тагнайшуулах, бөнжөгнүүлэх ур чадвар дуучдынх нь илэрхийллээс мэдэгддэг. Энэ төрлийн аялгуу, дэг барилыг залуу үеийнхэн нь залгамжлан авч сэргээн хөгжүүлэх идэвхи санаачлага хангалттай бус байдаг.

© 2019-2021. Монгол уртын дуу. Бүх эрх хамгаалагдсан. Энэ агуулгын бүтээлийн шүүмж судлалд эшлэх болон Зохиогчийн эрхийн тухай хуульд зөвшөөрөгдсөн арилжааны бус зорилгоор ашиглахаас бусад тохиолдолд, энэ сайтыг бүтээгч багийн бичгэн зөвшөөрөлгүйгээр бүхэлд нь болон хэсэгчлэн хуулбарлах, хувилан олшруулах, түгээх, нийтлэх, хэвлэх, нийтэд түгээх зэрэг цахим болон механик, бусад бүх арга хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно. Бичгэн зөвшөөрөл авахыг хүсвэл, contact@urtynduu.mn хаягаар уламжилна уу.

Scroll Up