http://urtynduu.mn/wp-content/uploads/2020/11/MUD2-1.png

БАЯД УРТЫН ДУУ

Баяд уртын дууны аялгууны бүтэц, дуулах донж маяг, дуучдын дуулах хоолойн чичиргээ, нугалаа, хугалаа, амьсгалын зохицуулалт зэргээс үүдэн Монгол уртын дууны хөгжиж буй хувьсал-хөдөлгөөнт хэлбэр бөгөөд залгамж чанар нь алдагдсан нэн яаралтай хамгаалах төрөл мөн. Өв тээгчдийн дурсамжаас үзэхэд лавтайяа XX зуун гэхэд Баяд дуучдын урын санд халх дуу түгээмэл нэвтэрсэн нь баяд дууг дуулах ур дүйд нөлөөлснөөр баядууд угсаатны онцлогоо харуулсан айзам, шасдир дуугаа дуулахдаа аялгууг тэлэн өргөсгөх, чимэглэн урлах эрмэлзэлтэй болсон гэж үзэж болно.

© 2019-2021. Монгол уртын дуу. Бүх эрх хамгаалагдсан. Энэ агуулгын бүтээлийн шүүмж судлалд эшлэх болон Зохиогчийн эрхийн тухай хуульд зөвшөөрөгдсөн арилжааны бус зорилгоор ашиглахаас бусад тохиолдолд, энэ сайтыг бүтээгч багийн бичгэн зөвшөөрөлгүйгээр бүхэлд нь болон хэсэгчлэн хуулбарлах, хувилан олшруулах, түгээх, нийтлэх, хэвлэх, нийтэд түгээх зэрэг цахим болон механик, бусад бүх арга хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно. Бичгэн зөвшөөрөл авахыг хүсвэл, contact@urtynduu.mn хаягаар уламжилна уу.

Scroll Up