http://urtynduu.mn/wp-content/uploads/2020/11/MUD2-1.png

МЯНГАД УРТЫН ДУУ

Мянгад уртын дууны урын сан нь халх, ойрад холимог боловч байгаль, ахуйн зан үйл, бэлгэдэлт дуунууд нь ойрад монголын бусад овог удмынхантайгаа төслөг юм. Түүнчлэн, тэд өөрсдийн онцлогтой орон нутгийн дууны багагүй өвтэй байсан ч ихэнх нь мартагдан дурсамж төдий үлджээ. Өөрсдийнх нь онцлогийг хадгалсан уртын дууг сонсвол халх уртын дуу дуулах барил дэг, ойрад уртын дууны аялгууны богиновтор шинж ажиглагдах болно.

© 2019-2021. Монгол уртын дуу. Бүх эрх хамгаалагдсан. Энэ агуулгын бүтээлийн шүүмж судлалд эшлэх болон Зохиогчийн эрхийн тухай хуульд зөвшөөрөгдсөн арилжааны бус зорилгоор ашиглахаас бусад тохиолдолд, энэ сайтыг бүтээгч багийн бичгэн зөвшөөрөлгүйгээр бүхэлд нь болон хэсэгчлэн хуулбарлах, хувилан олшруулах, түгээх, нийтлэх, хэвлэх, нийтэд түгээх зэрэг цахим болон механик, бусад бүх арга хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно. Бичгэн зөвшөөрөл авахыг хүсвэл, contact@urtynduu.mn хаягаар уламжилна уу.

Scroll Up