http://urtynduu.mn/wp-content/uploads/2020/11/MUD2-1.png

ТОРГУУД УРТЫН ДУУ

Ховд аймаг дахь торгууд угсааныхны уртын дуу хоёр хэв шинжтэй байна. Ховог сайрын торгуудууд нь уртын дууны хөгжлийн эрт үеийн хэлбэрийг хадгалсан боловч айдам дуунуудынх нь аялгуу нэгэн хэв маягаар дуулагдаж байгаа нь тэдний уртын дууны өв эрсдэхийн цондон ч байж мэдэх. Харин нөгөө хэсэг бүлэг торгуудуудын уртын дууны аялгууны эгшиг-авиа томолт, бүтэц, дуулах ур чадвар нь халхын суман дунд хэлбэрийн уртын дуу буюу уртын дууны эртний дунд үеийн хөгжлийг хадгалан үлджээ.

© 2019-2021. Монгол уртын дуу. Бүх эрх хамгаалагдсан. Энэ агуулгын бүтээлийн шүүмж судлалд эшлэх болон Зохиогчийн эрхийн тухай хуульд зөвшөөрөгдсөн арилжааны бус зорилгоор ашиглахаас бусад тохиолдолд, энэ сайтыг бүтээгч багийн бичгэн зөвшөөрөлгүйгээр бүхэлд нь болон хэсэгчлэн хуулбарлах, хувилан олшруулах, түгээх, нийтлэх, хэвлэх, нийтэд түгээх зэрэг цахим болон механик, бусад бүх арга хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно. Бичгэн зөвшөөрөл авахыг хүсвэл, contact@urtynduu.mn хаягаар уламжилна уу.

Scroll Up