http://urtynduu.mn/wp-content/uploads/2020/11/MUD2-1.png

ӨӨЛД УРТЫН ДУУ

Өөлдийн зан үйл, бэлгэдэл нь дөрвөд, урианхайтай илүү дөхөм бөгөөд өөлдийн уртын дууны аялгууны бүтцэд баядын айдам дууны өнгө, аяс, аялга-эгшиг томолт бүдэгхэн ч гэсэн мэдэгдэж байгаа нь сонирхолтой. Гэхдээ өөлдүүдийн уртын дууг дуулах ур дүй нэлээд хөгжсөн хэлбэрээр уламжлагдсан бөгөөд Булган голын сав дагуу эртнээс нутагласан торгуудуудын уртын дуутай төстэй дуулах ур дүй, арга-технологид хүрчээ. Эгшиг авиа томох, аялгууг чимэглэх, шуранхайлах зэрэг өргөн боломж өөлд уртын дууны аялгуунд нээгдсэний зэрэгцээ өөрийн гэсэн дан шуранхайг боловсруулан хөгжүүлжээ.

© 2019-2021. Монгол уртын дуу. Бүх эрх хамгаалагдсан. Энэ агуулгын бүтээлийн шүүмж судлалд эшлэх болон Зохиогчийн эрхийн тухай хуульд зөвшөөрөгдсөн арилжааны бус зорилгоор ашиглахаас бусад тохиолдолд, энэ сайтыг бүтээгч багийн бичгэн зөвшөөрөлгүйгээр бүхэлд нь болон хэсэгчлэн хуулбарлах, хувилан олшруулах, түгээх, нийтлэх, хэвлэх, нийтэд түгээх зэрэг цахим болон механик, бусад бүх арга хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно. Бичгэн зөвшөөрөл авахыг хүсвэл, contact@urtynduu.mn хаягаар уламжилна уу.

Scroll Up