http://urtynduu.mn/wp-content/uploads/2020/11/MUD2-1.png

ЗАХЧИН УРТЫН ДУУ

Захчин удмынхны уртын дууны аялгууны эгшиг авиа томолт, аялга, дуулах ур дүйгээс нь шалтгаалаад дөрвөд уртын дууны салбар аялгуу гэж үзэж болно. Тухайлбал уртын дууны аялгуунд нь ‘аа еэ’, ‘лоо, лаа’ гэх мэт дуудлага-аялга гүн шигтгээтэй байгааг ажиглаж болно. Гэвч дөрвөд уртын дуутай харьцуулбал, аялгууг чимэглэх эрмэлзлэл, аялгууны илүү хөгжсөн хэв шинжээрээ ялгагдана..

© 2019-2021. Монгол уртын дуу. Бүх эрх хамгаалагдсан. Энэ агуулгын бүтээлийн шүүмж судлалд эшлэх болон Зохиогчийн эрхийн тухай хуульд зөвшөөрөгдсөн арилжааны бус зорилгоор ашиглахаас бусад тохиолдолд, энэ сайтыг бүтээгч багийн бичгэн зөвшөөрөлгүйгээр бүхэлд нь болон хэсэгчлэн хуулбарлах, хувилан олшруулах, түгээх, нийтлэх, хэвлэх, нийтэд түгээх зэрэг цахим болон механик, бусад бүх арга хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно. Бичгэн зөвшөөрөл авахыг хүсвэл, contact@urtynduu.mn хаягаар уламжилна уу.

Scroll Up