http://urtynduu.mn/wp-content/uploads/2020/11/MUD2-1.png

ШИЛИЙН БОГДЫН АЯ АЯЛГУУ

Монгол уртын дууны энэ салбарт Сүхбаатар аймгийн Онгон, Халзан, Дарьганга сумын нутаг дахь дарьганга аялгуу, дэг барил; Эрдэнэцагаан сумын үзэмчин уртын дууны өв хамрагдана.

© 2019-2021. Монгол уртын дуу. Бүх эрх хамгаалагдсан. Энэ агуулгын бүтээлийн шүүмж судлалд эшлэх болон Зохиогчийн эрхийн тухай хуульд зөвшөөрөгдсөн арилжааны бус зорилгоор ашиглахаас бусад тохиолдолд, энэ сайтыг бүтээгч багийн бичгэн зөвшөөрөлгүйгээр бүхэлд нь болон хэсэгчлэн хуулбарлах, хувилан олшруулах, түгээх, нийтлэх, хэвлэх, нийтэд түгээх зэрэг цахим болон механик, бусад бүх арга хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно. Бичгэн зөвшөөрөл авахыг хүсвэл, contact@urtynduu.mn хаягаар уламжилна уу.

Scroll Up