"МОНГОЛ УРТЫН ДУУ" ТӨСЛИЙН ЭХ СУРВАЛЖ:

Энэхүү гар утасны хөтөчид

НСИСОУХ-ийн “Уртын дууны өв, ур дүй” уртын дууны  судалгааны дараахи эх сурвалжуудыг ашиглав:

 

  1. Дорждагва.М, Баттулга.Б. "Монгол төрийн уртын дуу" (эрдэм шинжилгээний хялбаршуулсан тайлбарт CD цомог). УБ., 2012.
  2. Дорждагва.М. "Монгол уртын дуу, түүнийг өвлөгчид". УБ., 2013.
  3. Дорждагва. М. "Зүүн монголын дарьганга, үзэмчин, хатагин уртын дууны өв" (эрдэм шинжилгээний тайлан). НСИСОУХ.,2014.
  4. Дорждагва. М. "Умардын буриад, тува монголын урт дууны өв" (эрдэм шинжилгээний тайлан). НСИСОУХ.,2015.
  5. Дорждагва.М. "Ойрад монголчуудын уртын дуу, зан үйл, өвлөгчид". УБ., 2016.
  6. Дорждагва.М. "Халх монголчуудын уртын дуу, зан үйл-I". УБ., 2018.
  7. Дорждагва.М. "Дээд монголчуудын уртын дууны өв"(Шинжлэх Ухааны Грантын тайлан). НСИСОУХ., 2018.
  8. Дорждагва. М. "Өвөр монголчуудын уртын дууны өв". УБ., 2019.
  9. Дорждагва. М. "Хэрлэнгийн барга уртын дууны өв" (эрдэм шинжилгээний тайлан). НСИСОУХ.,2019.

"МОНГОЛ УРТЫН ДУУ" ТӨСЛИЙН

САНААЧЛАГЧ

"Бирваа Сан"

СУДАЛГАА

"НСИСОУХ"

ГҮЙЦЭТГЭГЧ

"Өү Ти Солюшнс Провайдер" ХХК

САНХҮҮЖҮҮЛЭГЧ

"Швейцарийн хөгжлийн агентлаг"
© Монгол уртын дуу. Бүх эрх хамгаалагдсан. Энэ агуулгын бүтээлийн шүүмж судлалд эшлэх болон Зохиогчийн эрхийн тухай хуульд зөвшөөрөгдсөн арилжааны бус зорилгоор ашиглахаас бусад тохиолдолд, энэ сайтыг бүтээгч багийн бичгэн зөвшөөрөлгүйгээр бүхэлд нь болон хэсэгчлэн хуулбарлах, хувилан олшруулах, түгээх, нийтлэх, хэвлэх, нийтэд түгээх зэрэг цахим болон механик, бусад бүх арга хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно. Бичгэн зөвшөөрөл авахыг хүсвэл, contact@urtynduu.mn хаягаар уламжилна уу.