http://urtynduu.mn/wp-content/uploads/2020/11/MUD2-1.png

Цоор дуу

Энэ төрөл нь өвөрмонгол уртын дууны бүлгийн тулгуур хэсэгт тооцогддог. Цоор дуу халхчуудад нөлөөлж байсан шинж тэмдэг байдаг. Жишээ нь цоор хоолойт, эрүү нугалаат г.м нэршил XX зууны эхэн үе хүртэл хадгалагдаж байгаад бүдгэрчээ. Цоор дуу нь эртний хорчин, цахаруудын үр хойчист түгээмэл уламжлагджээ. Цоор дуу нь өвөр монголчуудын төрт ёсны зан үйлийн орчинд түгээмэл дуулагдсаар байна. Цоор уртын дууны төрөл нь нэг хэсэг бүдгэрэх эрсдэлд байсан боловч өвлөгчид нь цоордон дуулах аргыг өргөн хөгжүүлжээ. Тиймээс ямар ч уртын дууг цоордон дуулж болно.

© 2019-2021. Монгол уртын дуу. Бүх эрх хамгаалагдсан. Энэ агуулгын бүтээлийн шүүмж судлалд эшлэх болон Зохиогчийн эрхийн тухай хуульд зөвшөөрөгдсөн арилжааны бус зорилгоор ашиглахаас бусад тохиолдолд, энэ сайтыг бүтээгч багийн бичгэн зөвшөөрөлгүйгээр бүхэлд нь болон хэсэгчлэн хуулбарлах, хувилан олшруулах, түгээх, нийтлэх, хэвлэх, нийтэд түгээх зэрэг цахим болон механик, бусад бүх арга хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно. Бичгэн зөвшөөрөл авахыг хүсвэл, contact@urtynduu.mn хаягаар уламжилна уу.

Scroll Up